Το έργο της Διαλυνάς Α.Ε., θα υποστηρίξουν τρεις υπεργολάβοι:

1. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) και συγκεκριμένα τα Εργαστήρια: α) Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, και β) Πολυμέσων, Δικτύων κι Επικοινωνιών. Οι δύο ομάδες θα συνδράμουν τόσο σε θέματα κομποστοποίησης (Καθηγητής Θ. Μανιός) όσο και σε θέματα ανάπτυξης του λογισμικού ελέγχου (Επίκουρος Καθηγητής Σ. Παναγιωτάκης).

2. Πλάσις Ενεργειακή ΑΕ (ΠΛΑΣiΣ)

Η εταιρεία Πλάσις Ενεργειακή ΑΕ (ΠΛΑΣiΣ), που θα αναλάβει την ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων (με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), για τη μεταφερόμενη μονάδα (βλέπε Πακέτο Εργασίας 3).

3.Enviroplan AE (ENV)

Η εταιρεία Enviroplan AE (ENV), μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες των Βαλκανίων, σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, που θα συντάξει τη μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την Ελληνική και Βαλκανική αγορά.