Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) αποτελεί το μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, λειτουργεί σε έξι διαφορετικές πανεπιστημιουπόλεις, με περισσότερους από 18.000 φοιτητές, 600 μέλη προσωπικό. Ο καθηγητής Θ. Μανιός, είναι Αντιπρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, υπεύθυνος του τομέα Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος και ηγείται της ομάδας (Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής – Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ). Το εργαστήριο αποτελείται από δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες / ερευνητές, τρεις ερευνητές και τέσσερις τεχνικούς. Ο Δρ Θ. Μανιός, Γεωπόνος και Χημικός Μηχανικός, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, κυρίως ως επιστημονικός υπεύθυνος, και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μελετών ως ειδικός σύμβουλος. Τα ερευνητικά αντικείμενα του Δρ Μανιού αφορούν τη διαχείριση στερεών αποβλήτων μέσα από τεχνολογίες όπως η κομποστοποίηση, η αναερόβια χώνευση, η ηλιακή ξήρανση και η ενεργειακή αξιοποίηση, καθώς και επεξεργασία, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, κυρίως για την άρδευση καλλιεργειών. Η ομάδα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που περιλαμβάνουν από βασική έρευνα των κύριων μηχανισμών της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και της διαχείρισης αποβλήτων που λαμβάνουν χώρα στις μελετώμενες βιοχημικές διεργασίες έως το σχεδιασμό και βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών σε βιομηχανική κλίμακα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βιολογικές διεργασίες για την επεξεργασία και αξιοποίηση διαφόρων τύπων αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, γεωργικών και οργανικών υπολειμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας μέσω της παραγωγής αερίων και στερεών βιοκαυσίμων (μεθάνιο κ.ά.). H ανακύκλωση, τα συστήματα διαλογής στην πηγή, η διαχείριση των αποβλήτων, η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση είναι οι κύριοι τομείς που η ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία, παρέχοντας εργαστηριακές δοκιμές, σχέδια διαχείρισης, τεχνο-οικονομικές αξιολογήσεις και επίβλεψη εγκαταστάσεων. Η ίδια ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο καθώς επίσης και για βιομηχανικούς εταίρους. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια έχει πραγματοποιήσει έργα με συνολικό προϋπολογισμό πολύ πάνω από 3.000.000€, συμπεριλαμβανομένων τρία έργα Life (PURE και CONDENSE, F4F σε εξέλιξη), δυο προγράμματα Interreg (IMAST και BIOMASS), δυο προγράμματα Αρχιμήδης III (EXISTING και RURAL) και τρία προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 (FERTENERGY, HOLISTIC και HYDROPOLIS). Μερικά σχετικά με το έργο AMK είναι τα ακόλουθα:
  1. Τίτλος έργου: «Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas, BIOWASTE» Χρηματοδότηση: Interreg Balcan Mediterranean 2014-2020. Συνολικός προϋπολογισμός: 1,448,000 €. Διάρκεια: Απρίλιος 2017 – Απρίλιος 2019.
  2. Τίτλος έργου: «The CONDENSE Managing System: production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater». Χρηματοδότηση: LIFE+, EU. Συνολικός προϋπολογισμός: 2,258,209 €. Διάρκεια: 2011 – 2016.
  3. Τίτλος έργου: “FERTENERGY: Producing Organic Fertilizers and Biofuels from Olive Oil Mills Wastes” Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μέσω των έργων βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας. Συνολικός προϋπολογισμός: 661,000 €. Διάρκεια: 2014 – 2015.
  4. Τίτλος έργου: «Development of a “pay as you throw” system for the charge of the municipal waste collection system in selected hotels of Municipality of Herssonissos». Χρηματοδότηση: Municipality of Herssonissos. Συνολικός προϋπολογισμός: 3,500 €. Διάρκεια: 2011 –2012.
  5. Τίτλος έργου: «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές» Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Συνολικός προϋπολογισμός: 2.220.000 €. Διάρκεια: Μάιος 2009 – Απρίλιος 2011.