ENVIROPLAN Α.Ε.

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει ιδρυθεί στην Αθήνα /Ελλάδα το 2001. Το γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού και διαχείρισης έργου, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την επίβλεψη κατασκευής, και την κατάρτιση του πελάτη για τη λειτουργία του έργου. Δεδομένου ότι η φιλοσοφία της εταιρίας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από 60 επιστήμονες και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Με καινοτόμες ιδέες, μακροχρόνια τεχνογνωσία και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, η ομάδα της εταιρείας ENVIROPLAN διαθέτει ικανότητες και προσόντα για να εργαστεί σε πολύπλοκα ζητήματα. Μέσω της πολύχρονης παρουσίας της στο χώρο, η ENVIROPLAN Α.Ε. έχει επιτύχει ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικών εταιρειών, μέσω των οποίων είναι σε θέση να εφαρμόσει και διαχειριστεί έργα κάθε κλίμακας με επιτυχία. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή και μακροχρόνια παρουσία της ENVIROPLAN Α.Ε. στη διεθνή αγορά είναι η άριστη, επαγγελματική και στενή συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Διαθέτοντας τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλους έμπειρους και αξιόπιστους διεθνείς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους τοπικούς εμπειρογνώμονες, εγγυάται την άψογη εφαρμογή και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και έχει εκπονήσει μελέτες και παράσχει υπηρεσίες με επιτυχία μέχρι σήμερα σε περισσότερα από 600 έργα που καλύπτουν πολλούς κλάδους, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι πελάτες της αποτελούνται από Τοπικές Αρχές, Υπουργεία, Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης (όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ, κ.λπ.) και άλλων βιομηχανικών / κατασκευαστικών / διαχειριστικών επιχειρήσεων). Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015 και OHSAS 18001: 2007 και κατέχει επίσης μια σύμβαση αορίστου χρόνου ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης με την LLOYD’S.

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει μερικά ενδεικτικά πρόσφατα έργα:

  1. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία όλων των αναγκαίων μελετών και εγγράφων για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Οικιακών Στερεών Απορριμμάτων της Επαρχίας Λεμεσού και την επίβλεψη τρων κατασκευαστικών εργασιών, 2010 – σήμερα, Κύπρος, (Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων και διεργασιών αναερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των Οικιακών Στερεών Απορριμμάτων για την παραγωγή βιοαερίου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας με αναερόβια χώνευση, Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στραγγισμάτων).
  2. Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών υλικών ή/και πράσινων αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, 2009 – 2011, Ελλάδα (Η ετήσια δυναμικότητα για τα προδιαλεγμένα απόβλητα είναι 80.000 t/έτος ενώ για τα σύμμεικτα απόβλητα 700.000t/έτος και η χωρητικότητα του νέου ΧΥΤΑ 2,2 εκατ. m3. Οι προτεινόμενες προς υλοποίηση εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων βρίσκονται εντός του χώρους της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, και περιλαμβάνουν:
    1. Μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας για τα οργανικά απόβλητα που προκύπτουν από την διαλογή στην πηγή,
    2. Μονάδα βιοξήρανσης για τα σύμμεικτα απορρίμματα με παραγωγή SRF (Solid Recovery Fuel).
    3. Νέος Χ.Υ.Τ.Υ . σε χώρο έκτασης 15 εκταρίων.)
  3. Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Νομού Βοιωτίας, 2013 – 2014, Ελλάδα (Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων με ετήσια δυναμικότητα 35.000tn. Η τεχνολογία επεξεργασίας είναι αυτή της αναερόβιας χώνευσης και της επεξεργασίας προδιαλεγμένων απορριμμάτων σε ξεχωριστή γραμμή ενώ τα οργανικά/πράσινα απόβλητα θα χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία στην κομποστοποίηση ή/και θα υποστούν επεξεργασία μαζί με τα προδιαλεγμένα οργανικά απορρίμματα.).
  4. Supporting services for the operation and maintenance of the Mechanical Waste Sorting and Composting Plant (MBT) at Ano Liossia in Athens/Attica, 2011 – on going, Ελλάδα.